Akrep Burcunun En Kötü On Özelliği

Akrep burcunun en kötü özellikleri nelerdir hiç merak ettiniz mi? Aslında iyi özellikleri fazla olmasına rağman akrep burcunun da bir takım kötü özellikleri bulunmaktadır. Yazımızda bunları sizin için derlerken pek çok kaynaktan ve araştırmadan yararlandık. Akrep burcunun en kötü özellikleri arasında neler olduğunu öğrenmeden önce akrep burcunu tanıyalım. 24 Ekim-22 Kasım arasındaki tarihlerde doğan kişiler akrep burcu olmaktadır. Yani anlayacağınız bizim güzel ve sıcak güneşimiz Akrep Takım Yıldızı üzerinden bu tarihlerde geçmektedir. Bu tarihler bir akrep burcu için önemlidir ve burcuna sahip olduğu tarihleri, derinden ifade etmektedir. Özellikle 24 Ekim-22 Kasım tarihlerinin tam ortalarında doğanlarda katıksız ve saf, oldukça yoğun akrep burcu özellikleri görülmektedir. Akrep burcu yapısı gereği “sert” bir burçtur ve takım yıldızı olarak Kova Takım Yıldızı ve Yay Takım Yıldızının arasında olmasının çeşitli etkileri görülmektedir. Bu etkiler iyi yönde olabildiği gibi kötü yönde de görülmektedir. Akrep burcu insanın sert mizaçlı oluşu çoğu zaman onu içinden çıkılması zor durumlara düşürse de bu durumların üstesinden gelmeyi hem iyi hem kötü yönlerini birlikte kullanarak yapar. Hem iyi hem de kötü yönlerini doğası gereği doğru kullanmasını bilen akrep burcu bu özelliği ile özel bir burçtur. Şimdi sizler için derlemiş olduğumuz akrep burcunun en kötü özellikleri arasında neler olduğunu inceleyelim.

1.Aşırı Ciddiyet ve Gerginlik

Akrep burcu yapısı gereği ciddi ve mizacı sert bir burçtur. Bu özelliği onu en gergin burç yapmaktadır. Akrep burcu aşırı derecede gergin bir burçtur ve ciddidir. Sadece ciddi ve reel işlerle ilgilenen akrep burcu çok kişisel faydalarını ve çıkarlarını bu ciddiyetle muhafaza eder. İyi sır tutmasına rağmen bu sırların getirdiği kalp kırıklıklarını aşırı ciddiyet ve gerginlik ile daha da derinleştirebilir. Genel itibari ile iyi bir iletişimci olsa da aşırı ciddiyetten ödün vermemesi insanlar arasındaki yerini sarsabilir. Bu sarsıntı akrep burcunun özelliklerinin ne kadar baskın olduğuna göre çok ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu sarsıntılar yıkıcı olabilmektedir. En ciddi burç olan akrep burcu bu ciddiyeti gergin tavrıyla birleştirdiğinde, asık suratı ile dikkat çeken bir kişi rolüne bürünebilir. Her ne kadar toplum içerisinde saygın bir yer edinmiş ise de bu özelliklerinin kontrolden çıkması onu toplumdaki rolünden ve saygınlığından hızla uzaklaştırabilir. Bu yüzden akrep burcu olan kişiler kendi istedikleri şeyleri yapma ve zevklerine göre hareket ederek bu özelliklerinden uzaklaşma ihtiyacı hissederler. Bu özelliklerinden; yani aşırı ciddi ve gerginlikten uzak durabilen akrep burçları başarı yollarını hızlı alsalar da bilinçaltında her zaman ciddi ve gergin olarak yaşam sürerler. Bilinçaltının bu etkisi zor durumlarda ortaya çıkarak kendini gösterebilir. Akrep burcu kendi halinde bir burç olmaktan uzaktır. Akrep burcu insanları genelde topluma mal olmuş insanlardır. Bunlardan bir örnek verecek olur isek Bill Gates akrep burcudur ve kişisel özellikleri itibari ili akrep burcu insanının aşırı ciddiyet ve gergin havasından uzak durarak başarıya ulaşmıştır.

2.Çelişkili Kişilik Özellikleri Vardır

Akrep burcunun en kötü özellikleri arasında çelişkili bir kişiliğe sahip oluşu başı çekmektedir. Maalesef bu çelişkili kişilik özellikleri; aniden değişen ruh halleri, ani sinir patlamaları gibi pek çok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bu durum onları toplumsal olarak geriye iten basın bir özelliğidir. Genel itibari ile hem özel hayat hem de iş hayatında başarılı olan akrep burçları çelişkili kişilik özelliklerinin baskın hale gelmesi ile elde ettikleri başarıyı çok hızlı bir şekilde kaybedebilir. Akrep burcu kendi çıkarları için seçim yaparken kararsız kalabilen ve fazla düşüncelere dalabilen bir burçtur. Bu özelliği de tabi ki yine çelişkili kişilik özelliklerinin baskın hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Akrep burcunun en kötü özellikleri baskı altında kaldığında gün yüzüne çıkmaktadır. Çelişkili kişilik özellikleri olmasının nedenlerini derinlemesine incelersek karşımıza terazi burcuna yakınlığı çıkmaktadır. Akrep Takım Yıldızının, Terazi ve Yay Takım Yıldızları arasında yer aldığından bahsetmiştik. Akrep burcunun, Terazi Takım Yıldızına Yakınlığı; denge ve çelişki yüklü pek çok özellik içeren Terazi Takım Yıldızından kaynaklanmaktadır. Hiç şüphesiz akrep burcu, terazi burcunun denge yönünden güçlü özelliklerini alarak sert mizacı ile birleştirmiştir. Bunun sonucunda ortaya da çelişkili kişilik özellikleri çıkmıştır. Akrep burcu bu yönüyle oldukça git gel yaşayan bir burçtur. Farklı duygu durum bozukluklarına maruz kalması onu çoğu zaman içinden çıkılması zor ve bir o kadar da çetrefilli kötü durumlara sokmaktadır. Bu kötü durumlardan çıkmak için iyi yönlerini ve geliştirdiği savunma mekanizmasını çok yaratıcı bir şekilde kullansa da ileri ki zamanlarda tekrardan kararsız kalmayacağının ve çelişkili bir ruh haline bürünmeyeceğinin garantisi yoktur.

3.Duygusal Olarak Çok Kırılgandırlar

Akrep burcu ciddi ve güçlü bir burç olsa da en kırılgan burçtur. Aslında bunu bir örnekle açıklamak gerekirsek; bir ağaç dalı eğilip bükülmez ise nasıl orta yerinden kırılsa akrep burcu da bu şekilde kırılgan bir burçtur. Onun kırılganlığı sert mizacından gelmektedir. Ciddi ve kendisi ile çelişen bir takım davranışları onun toplum içerisinde farklı açılardan dışlanmasına neden olabilir. Toplumdan dışlanan bir akrep burcu önce duygusal olarak kırılacaktır. Diğer özellikleri olan sağlık ve yaşam alanında istikrarı bundan çok sonra etkilenir. Akrep burcu duygusal bir burç olmasının etkilerini kötü yönleri ile görmeye başladığında kabuğuna çekilebilir. Genel itibari ile dışa dönük olan akrep burcu duygusal olarak kırılgan olmasının etkisini hissetti ise dışa dönük hayat tarzını anında terk eder ve içine kapanır. Böyle bir durumda akrep burcunu kabuğundan çıkarmak çok zordur. Akrep burcunun duygusal olarak kırılgan oluşu sevdiklerine karşı sert ve tumturaklı bir tavır sergilemesine neden olarak onlara karşı hiç istemese de aşırı ciddi ve gergin yönünü göstermesine neden olabilir. Bu durumdan kurtuluşu için bu özelliğini baskılaması gereken akrep burcu, bunu yapmak için kendisini kıran bütün insanlardan uzak durma yoluna gidebilir. Bu uzak duruş onun seçiciliği ve gözlem yeteneği ile birleşerek güçlü bir yönünü ortaya da çıkarabilir. Akrep burcu doğası gereği güçlüdür ve tehlikelidir. Duygusal kararlar almaya başladığında duygusal olarak çok fazla hasar alabilir. Duygularına güvenen ve duygusal kararlar alan bir burç olduğu düşünülürse akrep burcu, bu yönüyle çok derin yaralar alanmış ve almakta olabilir.

4.Çok Zor Gülerler

Akrep burcunu insanları çok zor güler. Onların bir gülümsemesi güneş tutulması gibi çok nadir anlarda gerçekleşir ve nadir olan her şey gibi son derece de etkilidir. Gülmesi, gülümsemesi, neşesi ve sevinci çok zor ortaya çıkan akrep burcu insanlarının bu özelliği, akrep burcunun sert mizacından ileri gelir. Sert bir mizaca ve çok ciddi bir yapıya sahip olduğunu söylediğimiz akrep burcu bu özelliklerinin etkisi ile çok zor güler. Gülmemesi için karşısındaki insanı sevmesi ve onunlar ilgilenmesi yeterli olsa da iletişim kurma konusunda seçici davranması onun çok ender gülmesine neden olur. Hayat neşesi ve mutluluk konularına farklı açılardan bakan akrep burcu insanları bu kötü özelliklerini duygusal kararlar alarak aşmaya çalışabilir. Duygularını dinlemek bir insanın huzurlu ve mutlu olmasına yardımcı olabilir. Akrep burcu insanları da bunu kullanmasını çok iyi bildikleri için u kötü özellikleri ile kolaylıkla başa çıkmaktadır. Ancak yine bu  konu da dikkatli olmakta fayda var. Yapmacık olarak, rol yaparak ve dışsal bir etki olarak gülmek konusunda son derece hassas olan akrep burcu insanları içlerinden gelmediği sürece gülmezler. Her kesin çevresinde gülümseyen insanlar istemelerine karşı akrep burcunun en kötü özellikleri maalesef zor gülmelerinden ileri gelmektedir.

5.İntikam İntikam İntikam…

Akrep burcu insanları karşılaşabileceğiniz en intikamcı insanlardır. İntikam onlar için bir yaşam biçimi, bir hayat felsefesi ve hayatlarında vazgeçemedikleri tek olgudur. Doğası gereği intikamcı olan akrep burcu her zaman kendisine yapılan kötülüğün intikamı alır. İntikam soğuk yenen bir yemektir deyişi onlar için eğer fırsatları yoksa geçerlidir. Akrep burcu insanlar intikamlarını hemen almak ister ve bunun için en küçük bir fırsatı bile kaçırmaz. Akrep burcu bu yönüyle çok sert ve ciddi bir burç olmasının yanında acımasızlığı ile kendinden söz ettirmek iter. Böyle yaptığında insanların onlara karşı nasıl bir tutum sergileyebileceği konusunda çoğu zaman fikir yürütmeden hareket ederler. Onlar için önemli olan tek şey intikam almak ve kendilerinden söz ettirmektir. Akrep burcunun kötü özellikleri arasında intikam almak en sert ve çetin özelliğini oluşturur. İntikam almak için yaşayan akrep burcu bu uğurda kaybettiklerini umursamaz. Tam anlamıyla gözü kara ve acımasızca hareket eder. Bu özellik özellikle 24 Ekim-22 Kasım tarihlerinin tam ortasında doğan kişilerde özellikle baskındır. Ve bu özelliği baskın olarak doğan kişiler akrep burcu insanlardan kötü olanları oluşturmaktadır. Akrep burcu insanları kötü insanlar olarak doğmazlar ama bu özelliklerinin baskınlığı ve acımasızlıkları onları kötü bir insana çevirebilir. Kötülüğün kontrolden çıkması ise akrep burcu insanlar için tam anlamıyla bir felaket olacaktır. Burada önemli olan sözcük “kontrol”dür. Kontrollü bir intikam isteği akrep burcunun en büyük silahı olabilir. Rakiplerinden ve yükselmek istediği yerlerde olanlardan kurtulmak istediğinde bu özelliğini onlara yönlendirmesi yeterlidir.

6.Çok Zor Güvenirler

Akrep burcu insanlar iletişim yönü kuvvetli, herkesle iletişim kurabilir ve herkesle dost olabilir nitelikte insanlardır. Ancak akrep burcunun en kötü özellikleri her şeye rağmen güven konusunda çok hassas olmalarıdır. Bu onların duygusal kararlar almalarından ve hata yapmaktan korkmalarından kaynaklı bir durumdur. Duygusal olarak çok çeşitli kararlar alan akrep burcu insanları karşılarındaki insana güven duymadıklarında dengeli yapıları gereği dengeli ve mantıklı kararlar almaya yönelirler. Akrep burcu insanlar güvenilirdir bu yüzden son derece iyi sır tutarlar. Ancak kendi sırlarını açma konusunda son derece seçici olmaktadırlar. Kendi sırlarını herkese açmazlar ve kendi içlerinde saklarlar. Sadece sır konusunda da değil. Akrep burçları etraflarındaki bir insana bir görev veya sorumluluk verirken çok seçici davranırlar. Onlar için her hangi birinini, her hangi bir işi tam anlamıyla akrep burcu insanının istediği gibi yapmasına inanmak çok zordur. Onlar yapılacak olan işe göre insan seçerler ve ancak o iş tam olarak bittiğinde güven duygusu yavaş yavaş oluşmaya başalar. Akrep burcunun en kötü özellikleri oluşan bu güven duygusunun son derece yavaş oluşmasıdır.

7.Kıskançtır

Akrep burcunun en kötü özellikleri arasında kıskanç oluşu başı çekmektedir. Akrep burcu son derecede kıskançtır. Sadece eşini değil, dostlarını, arkadaşlarını ve çevresindeki diğer kişileri aşırı derecede kıskanır. Bunun yanında kıskançlığı yüzeyseldir. Çünkü içsel manada ondan güçlü kimse olamayacağının bilincindedir. Akrep burunun gerçekten de duygusal bir burç oluşu içsel olarak kusursuz yapısından kaynaklanmaktadır. Ancak yüzeysel olarak akrep burcunun ayağını kaydıran en önemli etmen aşırı derecede kıskanç oluşudur. Bu kıskançlık çoğu zaman gereksiz olsa da içsel dürtülerini kontrol etmekte zorlanan akrep burcu insanı için son derece normal ve seviyelidir. Bu da akrep burcu insanını diğer insanlardan ayıran en önemli etmenlerden biridir. Akrep burcu eşi benzeri görülmemiş kıskançlık seviyesi ile diğer insanlar içerisinde hemen fark edilir. Bu durum ona her zaman pahalıya patlasa da kıskançlık dürtülerini kontrol etmesini öğrenen akrepler hayatta daha başarılı olmaktadırlar. Çünkü bu güçlü dürtüyü rekabet ve yarışlara yönlendirmek akrep burcunu rekabetçi yapar. Bu güçlü dürtüyle rekabet alanlarına açılan akrep burcu insanları rakiplerini sadece bu duygunun verdiği ateşleme ile geride bırakmasını bilmektedir. Buna rağmen sadece bu rekabetçi kıskançlık duygusu bile akrep burcunu hile ve aldatmaca gibi pek çok kötü yöne sevk edebilir. Yanlış yollara sapan akrep burcu insanları yok değildir. Baskınlığını ve ciddiyetini kıskançlık duygusu ile birleştiren akrep burçları her türlü yolu denemekten çekinmezler. Kıskançlığı doğru yönlendirmek ve seviyesinde bırakmak anahtar cümleler olsa da akrep burcu içi bu son derece zor bir iş olabilmektedir. Çünkü Terazi Takım Yıldızının yakınlığından kaynaklanan dengeleyici etki buraya kadar ulaşamaz. Böylece akrep burcu için çoğu zaman, kıskançlığın ipinin ucu kaçar.

8.İnatçıdır

Akrep burcu insanları çok inatçıdır. Bir konu üzerinde direttikçe diretir ve bundan zevk alır. Bu akrep burcunun içsel dürtülerinin ve duygusal yapısının baskınlığından kaynaklanan bir durumdur. Akrep burcu olan her insanda az veya çok inatçılık vardır. Bu inatçı tutumu akrep burcunu toplum içerisinde ince eleyip sık dokuyarak arkadaş seçmeye iter. Arkadaşları onlar için kolay ikna edilebilir ve akrep burcu insanının fikirlerine itiraz etmeyen insanlar olmalıdırlar. Kendileri her ne kadar inatçı ise karşılarındaki kişinin o kadar az inatçı olmasını ve hemen ikna olmasını isterler. Akrep burcu insanları her hangi bir şeye, doğru veya yanlış ikna etmek çok zordur. Bu, akrep burcunun kendisiyle çelişen kişilik yapısından gelmektedir ve çoğunlukla önüne geçilmez bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Akrep burcunun en kötü özellikleri, daha çok kişilik özellikleri olurken, inatçılık özelliği akrep burcunda davranışsal bir mekanizma ve tumturaklı bir yapıda ortaya çıkar ve çoğu zaman çözümü yoktur. Akrep burcu doğuştan inatçıdır. Bu konuda pek bir çözüm üretilemeyişi akrep burcunun kendisinin aslında inatçı bir yapıda olduğunu düşünmemesinden kaynaklanmaktadır. Akrep burcu kendini inatçı olarak görmez. Onun için her şey tam kararındadır. Ancak gerçek bundan çok daha farklıdır. Akrep burcu son derece inatçıdır.

9.Alıngan Bir Yapıya Sahiptir

Akrep burcunun en kötü özellikleri her zaman alınganlıkla su yüzüne çıkmaktadır. Alıngan yapıda olan akrep burcu insanı bu tutumuyla diğer kötü özelliklerini hiç çekinmeden, tutarsızca ve aşırı bir şekilde göstermeye başlayabilir. Bu konuda bir örnek vermemiz gerekirse; her hangi bir şey konusunda alınan akrep burcu insanı hemen intikam almak için hazırlıklara başlar. Oysa ki orta da ona söylenen bir şey yoktur. İntikam hazırlıklarına başlaması alıngan yapısından kaynaklanmaktadır. İntikamcı yapıdaki akrep burcu insanı alınganlıkla birleştirdiği pek çok dürtüsünü aynı anda kullanmaktan çekinmez. Alınganlık akrep burcunun en kötü özelliği olmasa da ve direkt olarak kimseye zarar vermese de dolaylı olarak neden olduğu durumlar bakımından akrep burcunun en kötü özellikleri arasında başı çeken bir konuma gelmiştir.

10.Kuşkucu ve Şüphecidir

Kuşku ve şüphe dediğimizde aklımıza ilk gelen burç akrep burcu olmaktadır. Akrep burcunun en kötü özellikleri içerisinde ona en fayda sağlayan ve gerçek bir akrep gibi hareket etmesini sağlayan kuşkucu ve şüpheci yapısı akrep burcunu yanlış anlamaların içerisine itebilir. Kuşku ile hareket eden akrep burcu diğer kötü özelliklerinin etkisi ile kendinden beklenmedik kararlar alabilir. Bu karar kadar kuşku ve şüpheyle verildiği için rahat hareket etmekten ve ferahlıktan uzaktır. Bu da, bu kararların çoğu zaman yanlış çıkmalarına neden olmaktadır. Akrep burcu söz gelimi bir kuşkuculuk ve şüpheye sahip değildir. Gerçek ve katıksız şüpheci olan akrep burcu iyi bir gözlemci olduğu için kuşkuculuğu ve şüpheciliği kendisine bir kılıf edinmiştir. Bu kılıfın içerisinde iyi niyetli biri olsa da akrep burcunun saf kuşkudan ve şüpheden oluşan tavrı kılıfını her zaman sağlamlaştırır. Akrep burcu insanın çevresi bu şekilde kabul etmiştir.

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s